(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu

Eğitim Adı

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu

Başvuru Tarihleri

11.06.2019 – 08.08.2019

Başlama-Bitiş Tarihi

30.08.2019 – 11.10.2019

Eğitim Ücreti

1.250,00 TL

Toplam Eğitim Süresi

220 Saat

PROGRAMIN AMACI

Bu programın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik öğretmenlere mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır. 

Bu temel amaç çerçevesinde, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adaylara genel hukuk ve iş sağlığı ve güvenliği bilgisinin verilmesinin ardından işyerlerinde var olan risk etmenlerini fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal gibi ana başlıklar altında sınıflandırılabilecek ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Temel eğitim programı çerçevesinde; maden ve inşaat sektörlerinin münhasıran ele alınması amaçlanmış, buna ek olarak metal ve kimya sektörleri gibi iş kazası ve meslek hastalıkları açısından önemli sektörlerde yer alan işlerin de incelenmesi hedeflenmiştir. İşyerlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmandan kaynaklanan risklerin ve bu risklerden korunma yöntemlerinin de eğitim programı içerisinde yer alması amaçlanmış, her türlü tehlikeden kaynaklanan risklerin yönetimi hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.

EĞİTİM PROGRAMI ve SÜRESİ

İş Güvenliği Uzmanlığı yönetmeliğine göre eğitimin süresi toplam 220 saattir. Bunun 90 saati uzaktan eğitim, 90 saati örgün eğitim ve 40 saati iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılacak pratik eğitimden (staj) oluşmaktadır.

Eğitimin ilk 15 gününde uzaktan eğitim tamamlanmakta; kalan günlerde adaylar sınıf eğitimine alınmaktadır. Uzaktan eğitimleri takip etmeleri için katılımcılara birer şifre verilmekte ve 15 günlük süre içinde uzaktan eğitimleri tamamlamaları istenmektedir. Adayların uzaktan eğitimdeki bütün dersleri, ön ve son testleri tamamlaması, sınıf eğitimlerinin % 100’üne devam etmesi zorunludur.

İlgili yönetmelik hükümleriyle belirlenmiş eğitim programı; iş güvenliği alanıyla ilgili genel bilgiler, yasal mevzuat ve çeşitli alan derslerini içeren toplam 49 dersten oluşmaktadır. Dersler yönetmelikte belirtilen sıralamaya uygun olarak verilmekte ve adayların derslere devam durumları (uzaktan, senkron ve sınıf eğitimleri olarak ayrı ayrı) Çalışma Bakanlığı’nca denetlenmektedir.

EĞİTİM PROGRAMI

 

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Uzaktan Eğitim

30.08.2019

13.09.2019

Yüz yüze Eğitim

16.09.2019

30.09.2019

Uygulamalı Eğitim (Staj)

01.10.2019

11.10.2019

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR

  • Mühendisler (Ziraat ve Orman Mühendisi dahil)
  • Mimarlar
  • Teknik Öğretmenler
  • Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerinden  lisans düzeyinde mezun olanlar.
  • Meslek yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Programı önlisans mezunları.

EĞİTİM PROGRAMININ ESASLARI

Eğitime sadece mühendis, mimar, fizikçi, kimyager, teknik öğretmen ve iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları başvurabilmektedir. Uzaktan eğitim (90 saat), eğitim başlamadan önce e-posta aracılığıyla size gönderilecek olan kullanıcı adı ve şifre vasıtasıyla internet üzerinden gerçekleşecektir. Uzaktan eğitim içeriklerinin tamamının yapılması zorunludur. Uzaktan Eğitimde süre olarak %100 devam zorunludur. Uzaktan eğitim tarih aralığında devam ve içerik tamamlama zorunluluğu yerine getirilmek zorundadır. Uzaktan eğitimin yüzde onluk kısmı (9 saat) eşzamanlı (senkron) olarak internet üzerinden canlı gerçekleştirilecektir. Katılımcıların yeterince hızlı internet bağlantısı ve yeterli donanımda bilgisayara sahip olmaları gerekir.

Yüz yüze eğitim (90 saat) Bingöl Üniversitesi Merkez Kampüsünde yapılacaktır. Yüz yüze eğitimde mazeretli-mazeretsiz en fazla 6 saat devamsızlık hakkı vardır.

Uygulama Eğitimi (staj) 40 saat yüz yüze eğitimin bitiminden itibaren yukarıda belirtilen tarihler arasında tamamlanacaktır. Uygulama eğitimine (staj) yüzde yüz devam zorunludur. Uygulama eğitimi yapılacak işyerlerinde; iş güvenliği uzmanı bulunması gerekir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Başvuru dilekçesi (Sürekli Eğitim Merkezinden temin edilecektir)
  • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Aslı getirilmesi halinde birimimizce “Aslı Gibidir” yapılacaktır.
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

NOT: Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durum sonradan tespit edilmesi halinde eğitim, sınav ve belgeler geçersiz sayılır. Ücret iadesi yapılmaz.

BÜSEM gerekli duyduğu durumlarda tarihleri erteleme, erkene alma veya programı iptal etme hakkını saklı tutar.

Başvuru Yeri: Bingöl Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü(BÜSEM) Enstitüler Binası Giriş Kat.

Tel:(0426)2160012 /5055

E-Posta: surekliegitim@bingol.edu.tr