İBRAHİM HALİL GEÇİBESLER

Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM HALİL GEÇİBESLER

Unvan : Doktor Öğretim Üyesi

Birim / Bölüm : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Email : igecibesler@bingol.edu.tr

Dahili : 2399

Oda No : D1-26


İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden bölüm ikincisi olarak mezun oldu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Organik Kimya Anabilim Dalı’nda “Stachys byzantina C. Koch. (Dağ Çayı) Bitki Ekstresinin Antikanserojen ve İnsektisit Aktivitelerinin İncelenmesi ve Aktif Bileşenlerin İzolasyonu” başlıklı tez ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisan eğitimi devam ederken aynı zamanda, Bingöl Üniversitesi Kimya Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2013 yılında ise “Bingöl ve Çevresinde Yetişen ve Tıbbi Değer Taşıyan Bazı Bitki Taksonlarının Fitokimyasal ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması” konulu doktora tezi ile doktora çalışmasını başarılı bir şekilde tamamladı ve “Doktor” unvanını aldı. Aynı yıl içerisinde Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne“Dr. Öğr. Üyesi” olarak atandı. BAP, DPT ve TÜBİTAK projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev alan Dr. Öğr. Üyesi GEÇİBESLER’in antiproliferatif aktivite fitokimya, antioksidan aktivite, enzim inhibisyonu, insektisit aktivite, doğal ürün kimyası, kromatografik saflaştırma teknikleri, 1D ve 2D NMR, organik bileşiklerin yapı karakterizasyonu, ileri ve modern izolasyon teknikleri başlıca çalışma alanlarını oluşturmaktadır. İngilizce bilen Dr. Öğr. Üyesi GEÇİBESLER evli ve üç çocuk babasıdır.

ÖĞRENİM DÖNEMİ

DERECE (*)

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

Doktora

Doktora

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Organik Kimya

Yüksek Lisans

Y. Lisan

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Organik Kimya

Lisans

Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Kimya

 

GÖREV DÖNEMİ

ÜNVAN

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

2013- devam ediyor

Yrd. Doç. Dr.

Bingöl Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

2009-2013

Doktora

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Kimya

2009-2013

Araştırma Görevlisi

Bingöl Üniversitesi

Kimya

2007-2009

Y. Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Kimya

 

Temel Kimya 

Antioksidanlar ve Serbest Radikaller

Tannin Kimyası ve Teknolojisi

Toksikoloji

Reaktif Araürünler

Uygulamalı Çevre Bilimi

 1. Murat AYDIN, ENDEMİK Phryna ortegioides TÜRÜNDEN ETKEN İLAÇÖNCÜLLERİ VE SERUM ALBUMİNE BAĞLANMA KAPASİTELERİ, Bingöl Üniversitesi  (Tamamlandı).
 2. Mehmet ERDOĞAN, Doğu Çitlembiği (Celtis tournefortii Lam.) Üzerine Farmakognazik Araştırmalar, Bingöl Üniversitesi  (Devam Ediyor)

 

 • Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)
 • Yabancı Dil ve Test Alanı  : İngilizce / Fen Bilimleri
 • Sınav Tarihi  21 Mart 2010
 • Yabancı Dil Puanı : 65,00

 

 1. Demirtas, I., Gecibesler, I. H., & Yaglioglu, A. S. (2013). “Antiproliferative activities of isolated flavone glycosides and fatty acids from Stachys byzantina”, Phytochemistry Letters, 6(2), 209-214.[Full text online] [PDF]
 2. Geçibesler, I. H., Demirtas, I., & Koçak, A. (2015). “Based on the Quantity, Temperature and Time, The Examination of Variability in Odorous Components of Tanacetum abrotanifolium from Turkey: An Exclusive Gradient Work. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 18(4), 840-843. [Full text online] [PDF]
 3. Cetin, A., & Geçibesler, I. H. (2015). “Evaluation as antioxidant agents of 1, 2, 4-triazole derivatives: effects of essential functional groups”, Journal of Applied Pharmaceutical Science 5(6), 120-126. [Full text online] [PDF]
 4. Altuntas, F.O., Tüfekci, A.R., Koldaş, S., Gül, F., Behçet, L., Gecibesler, H.İ., Demirtaş, İ. (2016). “Inhibitory Effects of The Active Components Isolated From Satureja Boissieri Hausskn. Ex Boiss.  on Human Cervical Cancer Cell Line” Journal of Food Biochemistry, 40(4), 499-506.[Full text online] [PDF]
 5. Gecibesler, I. H., Kocak, A., & Demirtas, I. (2016). Biological activities, phenolic profiles and essential oil components of Tanacetum cilicicum (BOISS.) GRIERSON. Natural product research30(24), 2850-2855. [Full text online] [PDF]
 6. Gecibesler, I. H., Demirtas, I., & Behcet, L. (2016). Antioxidant Activity and Chemical Composition of the Lipophilic Fractions from Phryna ortegioidesChemistry of Natural Compounds52(4), 679-682. [Full text online] [PDF]
 7. Bilici, A., Geçibesler, İ. H., & Kaya, İ. (2016). Enzymatic synthesis of 5-amino quinoline oligomers and evaluation of their free radical scavenging activity. Canadian Journal of Chemistry95(1), 7-15. [Full text online] [PDF]
 8. Gecibesler, I. H., Demirtas, I., Behcet, L., & Tufekci, A. R. (2017). Two New Flavonoids and Other Phytochemicals from Endemic Phryna ortegioides (Fish. & CA Mey.) Pax & K. Hoffm and Their Antioxidant Potentials. Records of Natural Products11(3). [Full text online] [PDF]
 9. Geçibesler, İ. H., & Toprak, M. Azure A Removal from Aqueous System Using Natural and Modified (Grape Stalk and Pomegranate Peel) Adsorbents. Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences, 1-9. [Full text online] [PDF]
 10. Geçibesler, İ. H., Kiliç, Ö., & Demirtaş, İ. (2017). Appraisal of biological activities of crude extracts with sub-fractions and phytochemical content of endemic Nepeta nuda L. subsp. lydiea from Turkey. Progress in Nutrition19(1-S), 121-129. [Full text online] [PDF]
 11. Bilici, A., Geçibesler, I. H., Çogal, Y., & Kaya, I. (2017). Biocatalytic Synthesis of a Novel Polyaniline Derivative and Its Usage for Polypropylene Stabilization. Industrial & Engineering Chemistry Research56(33), 9266-9274.[Full text online] [PDF]
 12. Geçibesler, İ. H., Behcet, L., Erdogan, M. K., & Askın, H. (2017). Antioxidant potencies and chemical compositions of essential oils of two endemic species grow in Turkey: Astragalus oocephalus subsp. stachyophorus and Astragalus sericans. Progress in Nutrition19(1-S), 60-67.[Full text online] [PDF]
 13. Geçibesler İ. H. (2017).  Bıoavaılabılıty of Tanacetum abrotanıfolıum (l.) Druce (Asteraceae).  Anadolu Unıversıty Journal of Scıence and Technology A - Applied Sciences and Engineering, 18, 1-1.[Full text online] [PDF]
 14. Gecibesler, I. H., Yaglıoglu, A. S., Gul, F., Temirturk, M., & Demirtas, I. (2018) Phytochemicals of Chrysophthalmum montanum (DC.) Boiss. Roots and Their Antiproliferative Activities Against HeLa and C6 Cell Lines. Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences, 1-10. [Full text online] [PDF]
 15. Bulut, N., Kocyigit, U. M., Gecibesler, I. H., Dastan, T., Karci, H., Taslimi, P., Durna Dastan, S., Gulcin, I., & Cetin, A. (2018). Synthesis of some novel pyridine compounds containing bis‐1, 2, 4‐triazole/thiosemicarbazide moiety and investigation of their antioxidant properties, carbonic anhydrase, and acetylcholinesterase enzymes inhibition profiles. Journal of biochemical and molecular toxicology32(1). [Full text online] [PDF]

 

 1. Erdogan, M. K., Geçibesler, İ. H., & Behçet, L. Composition and antioxidant capacity of the essential oils of Alyssum pateri Nyár subsp. prostratum (Nyár) Dudley (Brassicaceae). TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ, 25. [Full text online] [PDF]
 1. Demirtas, I., Gecibesler, H. I., Sahin, A., “Isolation and Identification of Anticancer Flavonoids From Stachys Byzantina C. Koch”, 8th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds, 8th SCNC Eskisehir 15-17 June 2009 [Full text online] [PDF]
 2. Bülent KAYA, Fatma CAF, İbrahim H. Geçibesler, Yusuf MENEMEN Farkli Alchemilla L. Cinsi Türlerinin Toplam Fenol Ve Flavonoid İçeriğinin, Antibakteriyel Etkisinin İncelenmesi İle Aralarindaki İlişkinin Değerlendirilmesi First International Biology Congress In Kyrgyzstan Oral Program 24-27 September 2012 Bishkek/ Kyrgyzstan [Full text online] [PDF]
 3. Fatma CAF, İbrahim H. Geçibesler, Bülent KAYA, Yusuf MENEMEN Endemik Alchemilla L. Cinsi Türlerinin Antioksidan Ve Antibakteriyel Etkisinin İncelenmesi First International Biology Congress In Kyrgyzstan Oral Program 24-27 September 2012 Bishkek/ Kyrgyzstan [Full text online] [PDF]
 4. Öke Altuntaş Feyza,Demirtaş İbrahim,Tüfekçi Ali Rıza,Koldaş Serkan,Gül Fatih,Behçet Lütfi,Geçibesler İbrahim Halil (2015).  Isolatıon Of Actıvecomponents From The Essentıal Oılof Satureja Boıssıerı Anddetermınatıon Of Theırantımıcrobıal And Antıcancerpropertıes.  11th International Symposium On Pharmaceutical Sciences (Isops-11) (Özet Bildiri/) [Full text online] [PDF]
 5. Geçibesler İbrahim Halil (2016).  Comparative Assessment Of Phenolic And Flavonoid Contents Of Some Citrus Peels And Their Antioxidant Capacity.  Symposium On Euroasian Biodiversity Seab-2016 (/) [Full text online] [PDF]
 6. Geçibesler İbrahim Halil (2016).  Contact Toxicity Of Stachys Byzantina C  Koch Against Sitophilus Granarius.  Symposium On Euroasian Biodiversity Seab-2016 (/)(Yayın No:3015791)
 7. Geçibesler İbrahim Halil (2016).  Total Phenol Content And Antioxidant Activity Of Methanolic Extracts From Different Parts Of Turkish Oriental Hackberry  Celtis Tournefortii Lam.  Symposium On Euroasian Biodiversity Seab-2016 (/)  [Full text online] [PDF]
 8. Geçibesler İbrahim Halil (2016).  Antioxidant Activity And Phenolic Content Of Different Parts Of Chrysophthalmum Montanum  Dc   Boiss.  International Conference On Natural Science And Engineering (Icnase’16) (Tam Metin Bildiri/) [Full text online] [PDF]
 9. Geçibesler İbrahim Halil (2016).  Anti Radical Flavonoids From Teucrium Chamaedrys L  Subsp  Sinuatum  Celak   Rech  F.  International Conference On Natural Science And Engineering (Icnase’16) (Tam Metin Bildiri/) [Full text online] [PDF]
 10. Erdoğan Mehmet Kadir,Geçibesler İbrahim Halil,Behçet Lütfi (2016).  Essential Oil Composition And Antioxidant Activity Of Saponaria Prostrata Wılld  Subsp  Anatolica Hedge.  International Conference On Natural Science And Engineering (Icnase’16) (Tam Metin Bildiri/) [Full text online] [PDF]
 11. Sevgili Ömer,Orak İkram,Geçibesler İbrahim Halil,Türüt Abdulmecit (2017).  The Electrıcal Characterızatıon Of Organıc Interfaceon Electronıc Devıce.  Internatıonal Congress On Semıconductor Materıals And Devıcesıcsmd-2017 (Özet Bildiri/Poster)  [Full text online] [PDF]
 12. Erdoğan Mehmet Kadir,Aşkın Hakan,Behçet Lütfi,Geçibesler İbrahim Halil (2017).  Essentıal Oıl Composıtıon, Antıoxıdant Actıvıty And Antı-Prolıferatıve Effect Of A New Specıes:Paracaryum Bıngoelıanum.  I. Internatıonal Congress On Medıcınaland Aromatıc Pl Ants ”Natural Andhealthy Life (Özet Bildiri/Poster) [Full text online] [PDF]
 13. Geçibesler İbrahim Halil,Aydın Murat,Toprak Mahmut,Karabulut Seda,Demirtaş İbrahim (2017).  Spectropholorometrıc Investıgatıon Of Interactıons Of Some Plant-Derıved Natural Flavons Wıthhuman Serum Albumın Proteın.  I. Internatıonal Congress On Medıcınaland Aromatıc Pl Ants ”Natural Andhealthy Life (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) [Full text online] [PDF]
 14. Geçibesler İbrahim Halil,Behçet Lütfi,Gül Fatih,Demirtaş İbrahim (2017).  Composıtıon Of Essentıal Oıl Of Teucrıum Scordıum L. Subsp. Scordıoıdes (Schreb.) Arcang. Specıes.  I. Internatıonal Congress On Medıcınaland Aromatıc Pl Ants ”Natural Andhealthy Life (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) [Full text online] [PDF]
 15. Geçibesler İbrahim Halil,Karabulut Seda,Demirtaş İbrahim (2017).  Doğu Çitlembiğinin (Celtis Tournefortii Lam.) Anti-Diyabetik Aktivitesi.  3rd International Convention Of Pharmaceuticals And Pharmacies (Özet Bildiri/Poster) [Full text online] [PDF]
 16. Geçibesler İbrahim Halil,Kutlu Mehmet Ali,Karabulut Seda,Demirtaş İbrahim (2017).  Bingöl’ün Farklı Lokalitelerinden Elde Edilen Propolis Türlerinin Antioksidan Aktiviteleri.  3rd International Convention Of Pharmaceuticals And Pharmacies (Özet Bildiri/Poster) [Full text online] [PDF]
 17. Geçibesler İbrahim Halil,Karabulut Seda,Demirtaş İbrahim,Koçak Alpaslan (2017).  Işkının (Rheum Ribes L.) Yaprak, Çiçek, Kök Ve Tazesürgünlerinin Toplam Antioksidan Kapasitesi.  3rd International Convention Of Pharmaceuticals And Pharmacies (Özet Bildiri/Poster)  [Full text online] [PDF]
 18. Geçibesler İbrahim Halil,Altun Muhammed,Behçet Lütfi,Demirtaş İbrahim (2017).  Endemik Phryna Ortegioides (Fish.  C.A.Mey.) Pax  K. Hoffm Türünün Bazı Doğal Sekondermetabolitlerinin Hela Ve Pc3 Hücrelerine Karşı Antiproliferatif Aktiviteleri.  3rd International Convention Of Pharmaceuticals And Pharmacies (Özet Bildiri/Poster) [Full text online] [PDF]
 19. Geçibesler İbrahim Halil,Altun Muhammed,Behçet Lütfi,Demirtaş İbrahim (2017).  Astragalus Sericans Freyn  Sint. (Fabaceae) Türünün Kolon Kanseri Üzerine Etkilerinin Araştırılması.  3rd International Convention Of Pharmaceuticals And Pharmacies (Özet Bildiri/Poster) [Full text online] [PDF]
 20. Obuz Nasrullah,Baynal Özgür,Faraj Aryan Mahmood,Geçibesler İbrahim Halil,Karabulut Seda,Ağca Can Ali (2017).  Investigation The Effect Of Urtica Dioica On Mtor Activation İn Human Colorectal Coloncancer Cell Line.  3rd International Convention Of Pharmaceuticals And Pharmacies (Özet Bildiri/Poster)  [Full text online] [PDF]
 21. Geçibesler İbrahim Halil,Karabulut Seda,Demirtaş İbrahim,Oulabbas Amel (2017).  Cezayir Kaktüsü (Opuntia Ficus-İndica) Yapraklarının Güneş Kremi Olabilme Potansiyeli.  3rd International Convention Of Pharmaceuticals And Pharmacies (Özet Bildiri/Poster)  [Full text online] [PDF]
 22. Çimen Büşra,Kırıcı Mahinur,Faraj Aryan Mahmood,Geçibesler İbrahim Halil,Ağca Can Ali (2017).  Triticum Aestivum Modulates P53/Tıgar Protein Expression İn Human Colon Cancer Ht-29 Cell Line.  Internatıonaldna Day And Genome Congress 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) [Full text online] [PDF]
 23. Kıvrık Merve,Toy Yusuf,Faraj Aryan Mahmood,Geçibesler İbrahim Halil,Karabulut Seda,Ağca Can Ali (2017).  Role Of Nigella Sativa On Tıgar-Autophagy And Apoptotic Pathway İn Human Prostate Cancer Cell Line.  Internatıonaldna Day And Genome Congress 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) [Full text online] [PDF]
 1. Gecibesler, İ. H., Demirtas, İ., Sahin, A., “Stachys byzanthina C. Koch Bitkisinin Antiproliferatif Etkisinin İncelenmesi ve Aktif Bilesenlerinin Karakterizasyonu“, 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, 16-20 Haziran 2009 [Full text online] [PDF]
 2.  Gecibesler, İ.H., Mısırlı D., Çelikarslan, E., Akdoğan, N., Üremiş M.M., Erdoğan H., Demirtaş, İ., Akşit, H., Gül, F., Telci, İ “ Ocimumbasilicium L. Türlerine Ait Bazı Bitkilerin Uçucu Yağ Bileşenlerinin Karşışatırılması” 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, 16-20 Haziran 2009 [Full text online] [PDF]
 3.  Gecibesler, İ. H., Demirtas, İ., Sahin, A., “Dağ Çayı (Stachys Byzantina C.Koch) Bitkisinin Fitokimyasal Analizi ve Antiproliferatif Özelliğinin İncelenmesi” Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi Erzurum, 27 haziran-02 Temmuz 2011 [Full text online] [PDF]
 4.  Gecibesler, İ.H., Bengü, A.Ş., Keha. E.E., Organik Nitrat Kullanımının Eritrosit Tiyol Grupları Üzerine Etkisi" Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 27 haziran-02 Temmuz 2011 [Full text online] [PDF]
 5.  İbrahim H. Geçibesler, İbrahim Demirtaş, Alpaslan Koçak, Fatma Caf, Bülent Kaya, Teucrium chamaedrys subsp. sinuatum (Lamiaceae) Bitkisine Ait Farklı Çözücü Ekstrelerinin Serbest Radikal Giderme Aktivitesinin Araştırılması, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 03-07 Eylül 2012 [Full text online] [PDF]
 6.  İbrahim H. Geçibesler, İbrahim Demirtaş, Bülent Kaya, Alpaslan Koçak, Fatma Caf, Heracleum pastinacifolium subsp. incanum Toplam Fenol İçeriğinin ve Antibakteriyel Aktivitesi ve Aralarındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 03-07 Eylül 2012 [Full text online] [PDF]
 7.  Mehmet K. Erdoğan, Gıyasettin Baydaş, Alpaslan Koçak,  Bülent Kaya, Fatma Caf, İbrahim H. Geçibesler, Tanacetum balsamita subsp. balsamita’nın Antibakteriyel Etkisinin ve H2O2 Giderme Aktivitesinin Araştırılması, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 03-07 Eylül 2012. [Full text online] [PDF]
 8.  Mehmet K. Erdoğan, İbrahim H. Geçibesler, İbrahim Demirtaş, Alpaslan Koçak,  Bülent Kaya, Fatma Caf, Bingöl ilinde Doğal Olarak Yetişen Tıbbi Değer Taşıyan Bazı Endemik Bitki Türlerinin Antibakteriyel Ettkisinin Araştırılması, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 03-07 Eylül 2012 [Full text online] [PDF]
 9.  İbrahim H. Geçibesler, Alpaslan Koçak, Bülent Kaya, İbrahim Demirtaş, Fatih Gül, Bingöl İline Ait Etnobotanik Değeri Olan Endemik Altı Bitki Türünün Yağ Asidi Kompozisyonlarının Belirlenmesi, Kromatografi Kongresi, Tokat, 06-09 Haziran 2012 [Full text online] [PDF]
 10.  İbrahim H. Geçibesler, Alpaslan Koçak, Bülent Kaya, İbrahim Demirtaş, Fatih Gül,  Tanacetum abrotanifolium Türünün Uçucu Yağ Bileşenlerinin Sıcaklık-Miktar-Zaman Gradientlerine Göre HS-GC/MS Analizi ve Değerlendirilmesi, Kromatografi Kongresi, Tokat, 06-09 Haziran 2012 [Full text online] [PDF]
 11.  Bülent Kaya, İbrahim H. Geçibesler, Mehmet K. Erdoğan, Fatma Caf, Alchemilla cimilensis (Alchemilla L.- Rosaceae) Türünün Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 03-07 Eylül 2012 [Full text online] [PDF]
 12. Sezer Dinç, İbrahim Halil Geçibesler, İlaç Olarak Kullanılan Bazı Bitki Türlerinin Fenolik Madde Miktarlarının Antioksidan Aktivite ile İlişkisi İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi (21-23 Mart 2014 [Full text online] [PDF]
 13. İbrahim Halil Geçibesler, Alpaslan Koçak Çay Olarak Tüketilen ve Bingöl İline Özgü Farklı Achillea Türlerinin Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması3.İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (20-22 Mart 2015) (21-23 Mart 2014 [Full text online] [PDF]
 14. İbrahim Halil Geçibesler, İbrahim Demirtaş, Lütfi Behçet Phryna ortegioides (Fisch. & C.A.Mey.) Pax & Hoffm Türünün Antikanser Aktivitesinin Araştırılması 3.İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (20-22 Mart 2015) [Full text online] [PDF]
 15. Geçibesler İbrahim Halil (2016).  Endemik Phryna ortegioides  Fish    C A Mey   Pax   K  Hoffm Bitkisinin Biyoaktif Fitokimyasalları.  III. Ulusal Organik Kimya Kongresi [Full text online] [PDF]
 16. Karabulut Seda, Geçibesler İbrahim Halil (2016).  Rheum ribes  (Işgın)  Türünden Emodin Ve Aloe Emodin Türevlerinin Hplc Analizi.  16. Kromatografi Kongresi [Full text online] [PDF]
 17. Geçibesler İbrahim Halil (2016).  Chrysopthalmum montanum  Dc   Boiss  Kökündeki Bazı Fenolik Bileşenlerininhplc Tof Ms İle Analizi.  16. Kromatografi Kongresi (/)(Yayın No:3016007) [Full text online] [PDF]
 18. Geçibesler İbrahim Halil (2016).  Bioactıvıty Guided İsolatıon Of Luteolin 7 O Glucoside From Tanacetum abrotanıfolium  L   Druce  (Asteraceae).  28. Ulusal Kimya Kongresi [Full text online] [PDF]
 19. Dastan Taner, Bulut Nilüfer,Koçyiğit Ümit Muhammet, Geçibesler İbrahim Halil, Karci Huseyin, Taslimi Pharm, Durna Daştan Sevgi, Gülçin İlhami,Çetin Ahmet Bis-1,2,4-Triazol İçeren Bazı Yeni Piridin Bileşiklerinin Sentezi ve Antioksidan Özellikleri (19.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: 28. Ulusal Biyokimya Kongresi Ulusal  [Full text online] [PDF]
 1. Natural Product Research (02-Kas-2014)
 2. Anticancer Agents in Medicinal Chemistry (31-Ağu-2014) 
 3. Letters in Drug Design & Discovery (09-Ağu-2014) 
 4. The Natural Product Journal
 5. International Journal of Drug Discovery
 6. Cellular and Moleculer Biology
 7. Natural Product Research  11-Apr-2017
 8. Industrial Crops and Products (17-Şub-2018)
 9. Industrial Crops and Products (14-Şub-2018)
 10. Industrial Crops and Products (28-Kas-2017)
 11. Industrial Crops and Products (9-Eyl-2017)
 12. Trends in Phytochemical Research(19-Tem-2017)
 13. Industrial Crops and Products (11-Nis-2017)
 14. Natural Product Research (4-Nis-2017)
 15. Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening (16-Mar-2017)
 16. Progress in Nutrition (19-May-2016)
 17. International Journal of Drug Discovery 09-May-2015)

 

 1. Bingöl ilinde doğal olarak yetişen tıbbi önem taşıyan bazı bitkilerin kimyasal ve biyolojik olarak araştırılması , BAP, Araştırmacı, 2010-2012 (Tamamlandı)(ULUSAL)                           
 2. Bingöl İlinde Doğal Olarak Yetişen ve Tıbbi Değer Taşıyan Bazı Endemik Bitki Türlerinden Bioaktif Bileşiklerin İzolasyonu  Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2011-2012 (Tamamlandı)(ULUSAL)
 3. Cyrysopthalmum Montanum  DC   Boiss  Kökünden Biyoaktif Bileşiklerin izolasyonu ve Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 31/12/2014 - 13/12/2016 (Tamamlandı)(ULUSAL)   
 4. Endemik Phryna ortegioides türünden etken ilaç öncülleri ve serum albümine bağlanma kapasiteleri Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:GEÇİBESLER İBRAHİM HALİL, , 10/11/2015 - 23/10/2017 (ULUSAL)      
 5. Doğu Çitlembiği  Celtis tournefortii Lam   Üzerine Farmakognazik Araştırmalar, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 2016-2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
 6. Tarımsal Atıklardan Üretilen Aktif Karbon Kullanılarak Azure A nın Sulu Çözeltiden Kaldırılması Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 15/12/2015 - 15/12/2016 (ULUSAL)
 7. Endemik Phryna ortegioides  Fish    C A Mey   Pax  K  Hoffm türünden doğal sekonder metabolitlerin saflaştırılması ve biyolojik aktivitelerinin araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2015-2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)                          
 8. Işkın Bitkisinden  Rheum ribes  Emodin İzolasyonu ve Yeni Biyoaktif Yarı Sentetik Emodin Türevlerinin Geliştirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, , 01/01/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)         
 9. Bingöl İline Özgü Bal, Polen ve Propolis Örneklerinin Fenolik Belirteçlerin Belirlenmesi ve Farmakognazik Açıdan Araştırılması  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017- (Devam Ediyor) (ULUSAL)   
 1. Tetra Teknolojik Sistemler Tarafından Gerçekleştirilen FT-IR SPECTRUM 100 Eğitim Semineri. 14.01.2010
 2. Tetra Teknolojik Sistemler Tarafından Gerçekleştirilen ATOMİC ABSORPTİON SPECTROMETER ANALYST 800 Eğitim Semineri. 14.01.2010
 3. Ant Teknik Cihazlar Tarafından Gerçekleştirilen HPLC’nin TEMELLERİ Eğitim Kursu. 01.04.2010-02.04.2010
 4. Tetra Teknolojik Sistemler Tarafından Gerçekleştirilen CLARUS 500 GC’nin Temelleri, Uygulamaları ve Kullanımı Kursu 17.12.2007
 5. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Tarafından Gerçekleştirilen Bilgilendirme Ve Eğitim Semineri 20.12.2011
 6. İş Yeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi, İş Yeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitmeni, Ankara, Sertifika, 15.02.2016 (Ulusal)                                                    
 7. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, B kategorisindeki araştırıcılar, Tütkiye, Sertifika, 08.01.2016 -17.01.2016 (Uluslararası)