ERDİNÇ KOÇ

Dr. Öğr. Üyesi ERDİNÇ KOÇ

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME

Email : ekoc@bingol.edu.tr

Dahili : 1711

Oda No :