ÜZEYİR KEMENT

Dr. Öğr. Üyesi ÜZEYİR KEMENT

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

Email : uzeyirkement@hotmail.com

Dahili : 4121

Oda No : C4-05


DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi/ Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2009
Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim Dalı/ Turizm İşletmeciliği Uzmanlığı Programı Hacettepe Üniversitesi 2010-2013
Doktor Rekreasyon Yönetimi Ana Bilim Dalı Gazi Üniversitesi 2013- 2015
Doçent      
Profesör    
GÖREV ADI GÖREV YERİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
Öğretim Görevlisi Bingöl Üniversitesi 06/02/2014 03/01/2016
Yrd. Doç. Dr. Bingöl Üniversitesi 04/01/2016 Devam ediyor

 

GÖREV ADI GÖREV YERİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
Sınıf Öğretmeni Salman Merkez İ.Ö.O. 2009 2012
Eğitmen Özel Baştem Akademi Kursu 2012 2013
Yiyecek İçecek Öğretmeni ANKÜ Özel Meslek Lisesi 2012 2013
SON BİR YILDA VERDİĞİ DERSLER
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama

2013-2014

Bahar

Mutfak Hizmetleri Yönetimi  2  1  
Büro Yönetimi 3 1  
İletişim 2 0  
Önbüro İşlemleri ve Yönetimi 2 1  
Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 1  

Pazarlama Araştırması

2 1  

Yiyecek İçecek Servisi II

3 3  

Otel Otomasyon Sistemleri

2 2  

2014-2015

Güz

Turizm Rehberliği 2 0  

Otel Otomasyon Sistemleri

2 2  
Rekreasyon ve Animasyon 2 0  
Turizm Coğrafyası 2  0  
Popüler Kültür 2  1   
Medyada Yönetim ve Organizasyon 3 1  
Konaklama İşletmeciliği 2 1  
Mesleki İngilizce 2 1  
Yiyecek İçecek İşletmeciliği 2 1
 1. Kement, Ü. ve Göral, M. (2015). Demografik Özellikleri Açısından Turistlerin, Cittaslow Uygulaması ile İlgili Tutumlarının Değerlendirilmesi ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi: Perşembe Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research, (2)2, 12-19. Full Text Online (PDF)
 2. Kement, Ü. ve Güçer, E. (2015). Kamping Yapan Bireylerin Çevre Dostu Rekreasyon Davranışlarına Ekolojik Tutum ve Rekreasyonel Motivasyon Değişkenlerinin Etkisinin İncelenmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, (2)3, 16-27. Full Text Online (PDF)
 3. Kement, Ü. ve Öztürk, F. (2016). Bingöl İli Doğa ve Kültür Varlıklarının Turistik Açıdan Değerlendirilmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, (3)4, 13-22. Full Text Online (PDF)
 4. Kement, Ü. ve Batga, B. (2016). Bingöl de Termal Amaçlı Hizmet Veren İşletmelerin Rekreatif ve Turistik Açıdan Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, (4)4, 57-74. Full Text Online (PDF)
 5. Kement, Ü. ve Batga, B. (2016). Mobbing in Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Eğlence ve İkram Amaçlı Hizmet Veren Rekreasyon İşletmelerinde Bir Araştırma. Journal of Business Research - Turk, 8(4), 400-420. Full Text Online (PDF)
 1. Özer, L., Kement, Ü. ve Gültekin, B. (2015). Otel Müşterilerinin Yeşil Yıldızlı Otelleri Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerinin Genişletilmiş Planlanmış Davranış Teorisi Kapsamında İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Full Text Online (PDF)
 2. Güçer, E. ve Kement, Ü. (2015). Ekoturizm Kapsamında Seyahat Eden Tüketicilerin Çevreye Duyarlı Davranışlarının İncelenmesi: Ayder Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Dergisi, 14, 69-82. Full Text Online (PDF)
 1. Kement, Ü., Başar, B. ve Demirci, B. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimlerinin ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımını Etkileyen Engellerin Belirlenmesi Üzerine Araştırma. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler. 28-30 Mayıs, Konya; Selçuk Üniversitesi. 
 2. kement, Ü. ve Başar, B. (2016). Çorum İlinde Hitit Mutfağının Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu-Çorum, 28-30 Nisan, ss. 159-173. Full Text Online (PDF)
 3. Kement, Ü., Başar, B. ve Güçer, E. (2016). Hüzün Turizmi Kapsamında Seyahat Eden Bireylerin Rekreasyonel Motivasyonlarının Belirlenmesi. 3. UluslararasıTurizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi-Antalya. 20-22 Mayıs, ss. 313-324. 
 4. Kement, Ü., Uslu, A. ve Kement, A. (2016). Turizm Sektörünün Ödemeler Dengesine Etkisinin İnclelenmesi, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu-Elazığ, 13-15 Ekim, ss. 254-261. 
 5. Kement, Ü. ve Demirci, B. (2016). Facebook Kullanan Turizm Öğrencilerinin Kendini Gösterim Özelliklerinin Belirlenmesi:ESOGÜ Turizm Fakültesi Örneği. I. Uluslarası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu-KKTC. 22-24 Nisan. 
 1. Kaşlı, M., Demirci, B. Ve Kement, Ü. (2014). Gastronomik Deneyimlerin Tekrar Ziyaret Niyeti Üzerindeki Etkisi: Eskişehir Örneği, 15. Ulusal Turizm Kongresi. Aralık 2014,  ss. 479-491. Ankara; Gazi Üniversitesi.
 2. Güçer, E. ve Kement, Ü. (2015). Ekoturizm Kapsamında Seyahat Eden Tüketicilerin Çevreye Duyarlı Davranışlarının İncelenmesi: Ayder Örneği. Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 14-16 Mayıs, ss. 493-503. Gümüşhane; Gümüşhane Üniversitesi. 
 3. Kement, Ü. ve Demirci, B. (2016). Turizm Öğrencilerinin Ekolojik Farkındalıklarının Çevre Dostu Rekreasyon Davranışlarına Etkisinin Belirlenmesi. II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 28-30 Nisan, ss.374-390. Full Text Online (PDF)
 4. Kement, Ü., Başar, B. ve Uslu, A. (2016). Konaklama İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri Kullanımının Değerlendirilmesi:Otello Otomasyon Sistemi Örneği. 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu- Gaziantep. 7-9 Nisan, ss. 509-515. Full Text Online (PDF)
 5. Kement, Ü. ve Başar, B. (2016). Kırsal ve Kentsel Rekreasyon Etkinliklerine Katılım Düzeyine Yönelik İnceleme: Sakin Şehir Perşembe Örneği. 17. Ulusal Turizm Kongresi- Muğla. 20-23 Ekim, ss. 515-524. 
 6. Kement, Ü. ve Öztürk, F. (2016). Bingöl İli Doğa ve Kültür Varlıklarının Turistik Açıdan Değerlendirilmesi. Bingöl Turizm Çalıştayı-Bingöl. 16-18 Nisan, ss. 117-133. 
 1. Kement, Ü. (2014). Rekreasyonun Diğer Alanlar ile İlişkisi. A. Yaylı (Ed.). Rekreasyona Giriş. (92-145), Ankara, Detay Yayıncılık. 
 2. Kement, Ü. (2016). Amonra Otel Otomasyon Sistemleri: Otello Hospitality Suite, 1. Baskı, Ankara, Detay Yayıncılık. 
 1. Bingöl Üniversitesi 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 15-16 Ekim 2015. (Yürütme Kurulu Üyeliği).