BİLAL ÖZEL

Dr. Öğr. Üyesi BİLAL ÖZEL

Unvan : DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Birim / Bölüm : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SAĞLIK YÖNETİMİ

Email : bilalozel@bingol.edu.tr

Dahili : 1785

Oda No : C3-6


ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: Bilal ÖZEL

2.      Doğum Tarihi: 1980

3.      Unvanı: Dr. Öğretim Üyesi

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü/İktisat pr.

Gazi Üniversitesi

2004

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat

Selçuk Üniversitesi

2012

Doktora

İktisat

Selçuk Üniversitesi

2018

 

 

5.      Akademik Unvanlar:

Araştırma Görevlisi Tarihi : 2010 – 2019.

Dr. Öğr. Üyesi Tarihi           : 2019 –                                               

7.     Yayınlar

7.1.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. ÖZEL BİLAL (2018).  The Impact of Heritage Index on Turkish Foreign Direct Investment.  Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 47-60. (Yayın No: 4765794)

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. ÇİNİ HALUK,ÖZEL BİLAL,ABUL AKIN (2016).  BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİNAKADEMİK  SOSYAL VE EKONOMİK ALGILARININÖLÇÜLMESİ.  ULUSLARARASI SEMPOZYUM GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BOZKIR, 1(9), 1063-1079. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2815343)
 2. AY AHMET,ÖZEL BİLAL (2016).  BOZKIR İLÇESİ TURİZM ALTYAPISI VE YEREL EKONOMİKKALKINMAYA ETKİSİ.  ULUSLARARASI SEMPOZYUM GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BOZKIR, 1(9), 1109-1119. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2815346)
 3. ÖZEL BİLAL,AY AHMET (2015).  KOP Bölgesi İlleri Turizm Faaliyetleri ve Bölge Ekonomisine Katkısı.  Uluslararası III. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1854875)
 4. AY AHMET,ÖZEL BİLAL (2015).  Kop Bölgesi İlleri Turizm Faaliyetleri ve Bölge Ekonomisine Katkısı.  Uluslararası III. Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 584-591. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3411015)
 5. AY AHMET,ÖZEL BİLAL,ALTEL NABEEL (2015).  The Relationship Between R D  Innovation and Economic Growth  Jordan Turkey as an Example.  Third International Conference on “Innovation Economy" (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1855023)
 6. GERÇEKER MUSTAFA,ÖZEL BİLAL,AY AHMET (2014).  Effects of Entrepereneurship on Economic Growth in Turkey  An Emprical Analysis.  Proceedings of the 12th International Academic Conference, 438-451. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1854936)
 7. AY AHMET,ÖZEL BİLAL,GERÇEKER MUSTAFA (2014).  Dünya Turizmindeki Gelişmeler  Bunun Türkiye ve Konya yaYansımaları.  ULUSLARARASI TARİH,  KÜLTÜR, SANAT, TURİZM VE TARIM AÇISINDAN SARAYÖNÜ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1856825)
 8. ÖZEL BİLAL,AY AHMET,GERÇEKER MUSTAFA (2014).  Promoting Sustainable Development  A Case Study Between Turkey and Czech Republic.  Proceedings of the 12th International Academic Conference, 916-916. (Özet Bildiri/)(Yayın No:2816070)
 9. BULUŞ ABDULKADİR,ÖZEL BİLAL,AlTel Nabeel (2013).  Turkey Jordan Economic Relations in the new Era Analyzing of Free Trade Agreement.  First International Conference on Understanding Global Business Environment: Its Economic, Financial, Accounting, Marketing, and IT Dimensions (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:472357)
 10. AY AHMET,ÖZEL BİLAL,AlTel Nabeel (2013).  EFFECTS OF EUROPEAN DEBT CRISIS TO THE ECONOMIES OF TURKEY AND JORDAN.  First International Conference on Understanding Global Business Environment: Its Economic, Financial, Accounting, Marketing, and IT Dimensions (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:471852)
 11. AY AHMET,AlTel Nabeel,ÖZEL BİLAL (2013).  Turkish Experience in Economic Development  Lessons and Over.  First International Conference on Understanding Global Business Environment: Its Economic, Financial, Accounting, Marketing, and IT Dimensions (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:472189)
 12. ÇOBAN ORHAN,NABEEL ALTEL,ÖZEL BİLAL (2013).  The Impact of Energy Prices on the Jordanian Budget Deficit for the Period.  First International Conference on Understanding Global Business Environment: Its Economic, Financial, Accounting, Marketing, and IT Dimensions (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:472475)
 13. AY AHMET,ÖZEL BİLAL (2013).  Bağımsızlık Sonrası Türk Cumhuriyetleri Ekonomilerinde Yabancı Sermaye Belirleyicileri.  ULUSLARARASI EKONOMİ ve HUKUK SEMPOZYUMU Orta Asya Ülkelerinde Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar, 1(1) (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:469690)
 14. KARAÇOR ZEYNEP,ÖZEL BİLAL (2012).  Sustainable Development Crisis Syndrome the World and Turkey after 2007   Konya  Turkey.  1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development, October 11-13, 2012, 1(1), 205-214. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:360349)
 15. AY AHMET,ÖZEL BİLAL (2012).  Poland and Turkey  Comparison of Economic Growth with Sustainable Development.  1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development, October 11-13, 2012, 1(1), 41-58. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:360414)

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 1. Doğrudan Yabancı Yatırımların Temel Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz: Türkiye Örneği (2018)., ÖZEL BİLAL,  Sage Yayıncılık Reklam Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 136, ISBN:978-605-184-137-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4765756)
 2. Sektörel Yapısıyla Konya İmalat Sanayi Araştırması, Bölüm adı:(Konya Un Sektörü) (2017)., AY AHMET,ÖZEL BİLAL,  Palet, Editör:Ahmet Ay, Savaş Çevik, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 19, ISBN:978-605-2338-07-0, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3573663)            
 3. SEKTÖREL YAPISIYLA KONYA İMALAT SANAYİ ARAŞTIRMASI, Bölüm adı:(KONYA GIDA ÜRÜNLERİİMALAT SEKTÖRÜ) (2017)., MANGIR FATİH,ÖZEL BİLAL,  PALET YAYINLARI, Editör:Prof. Dr. Ahmet AY, Doç. Dr. Savaş ÇEVİK, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-5262-02-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3846917)
 4. Mikro İkitsat Teori ve Uygulamalar, Bölüm adı:(7. Bölüm) (2014)., ÇOBAN ORHAN,ÖZEL BİLAL,ER PERİHAN HAZEL,  Nobel Yayınevi, Editör:Recep KÖK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 624, ISBN:978-605-133-786-9, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1855598)

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. ÖZEL BİLAL (2016).  BAĞIMSIZLIK SONRASI TÜRK CUMHURİYETLERİNDE YABANCI SERMAYENİN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ.  Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi(31), 225-248. (Kontrol No: 2815333)
 2. ÇOBAN ORHAN,ÖZEL BİLAL (2014).  Net Hata ve Noksan Hesabı ve İhracat İlişkisi  1984 2012 Türkiye Analizi.  Selcuk University Journal of Institute of Social Sciences Dr. Mehmet YILDIZ Special Edition, 135-143. (Kontrol No: 1855905)

8.    Projeler

 1. Bu Günün Gençleri Yarının Liderleri, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, , 01/09/2014 - 02/12/2016 (ULUSAL)
 2. Konya Amatem’de Tedavi Gören Madde Bağımlılarının Topluma Kazandırılması, Avrupa Birliği, Araştırmacı:ÖZEL BİLAL,Yürütücü:ÇELİK Mehmet Ali, , 20/11/2016 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)
 3. Konya Amatem’de Tedavi Gören Madde Bağımlılarının Topluma Kazandırılması, Uluslararası İkili İşbirliği Programları, Araştırmacı:ÖZEL BİLAL,Araştırmacı:YALÇIN SÜLEYMAN BARBAROS,
 4. Araştırmacı:ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,Araştırmacı:DİLMAÇ BÜLENT,Araştırmacı:KESİCİ ŞAHİN,Araştırmacı:HAMARTA ERDAL,Araştırmacı:BALOĞLU MUSTAFA,Araştırmacı:MIZIRAK ZEKERİYA,Araştırmacı:ARSLAN COŞKUN,Araştırmacı:KARAKUŞ ÖZLEM,Araştırmacı:MERCAN BİROL,Eğitmen:Yeşildaş Beyza,Eğitmen:KAVAKLI Mehmet,Araştırmacı:SEÇİM YILMAZ,Araştırmacı:AK MEHMET, , 20/10/2016 - 06/03/2018 (ULUSLARARASI)
 5. International Social and Economic Research Student Congress, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:ÖZEL BİLAL,Yürütücü:AY AHMET, , 11/09/2017 - 03/11/2017 (ULUSAL)
 6. Sosyo-ekonomik Statü, Değerler ve Akademik Performans: Selçuk Üniversitesi İktisat Öğrencilerine Uygulama, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:AY AHMET,Araştırmacı:ÇEVİK SAVAŞ,Araştırmacı:ÖZEL BİLAL, , 10/08/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
 7. MOTECH, Avrupa Birliği, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi ise), , 01/08/2013 - 31/07/2015 (ULUSLARARASI)
 8. Mevlana Kalkınma Ajansı TR52 11 KIRSAL 01 166 Konya nın Japonya da Tanıtımı Ve Turizm İşbirliği Konya Şubat 2012, Avrupa Birliği, Uzman, , 01/06/2013 - 31/12/2013 (ULUSLARARASI)
 9. Mevlana Kalkınma Ajansı TR52 12 TD01 045 TR 52 Bölgesi İlçeleri Sosyo Gelişmişlik Endeksi Konya Ağustos 2012, Avrupa Birliği, Uzman, , 01/08/2012 - 31/08/2012 (ULUSLARARASI) Histopatolojik İmgelerin Değerlendirilmesinde Örüntü Tanıma Temelli Karar Destek Sistemi, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi-Yüksek Lisans Tez Projesi, FÜBAP-985, Proje Yöneticisi, 2006.

9.    İdari Görevler

 1. BÜSEM Müdür. Yrd., Bingöl Üniversitesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2019-Devam ediyor

Değerli Öğrencilerim

Uzaktan eğitim derslerini ve ilgili derse ait görsel ve yazılı tüm materyalleri öğrenci işleri bilgi sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü/İktisat pr.

Gazi Üniversitesi

2004

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat

Selçuk Üniversitesi

2012

Doktora

İktisat

Selçuk Üniversitesi

2018

 

Araştırma Görevlisi Tarihi : 2010 – 2018.

Dr. Arş. Gör.                        : 2018-2019

Dr. Öğr. Üyesi Tarihi           : 2019 –    Devam Ediyor      

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uyg.

2019-2020

Güz

İktisat I

3

0

35

Genel İşletme

3

0

35

Dijital okur-yazarlık

3

0

35

Bahar

İktisat II

3

2

35

Yönetim ve Organizasyon

3

0

35

Dijital okur-yazarlık

3

0

7

İngilizce 83,75

 1. ÖZEL BİLAL (2018).  The Impact of Heritage Index on Turkish Foreign Direct Investment.  Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 47-60. (Yayın No: 4765794)
 1. ÖZEL BİLAL (2016).  BAĞIMSIZLIK SONRASI TÜRK CUMHURİYETLERİNDE YABANCI SERMAYENİN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ.  Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi(31), 225-248. (Kontrol No: 2815333)
 2. ÇOBAN ORHAN,ÖZEL BİLAL (2014).  Net Hata ve Noksan Hesabı ve İhracat İlişkisi  1984 2012 Türkiye Analizi.  Selcuk University Journal of Institute of Social Sciences Dr. Mehmet YILDIZ Special Edition, 135-143. (Kontrol No: 1855905)
 1. ÇİNİ HALUK,ÖZEL BİLAL,ABUL AKIN (2016).  BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİNAKADEMİK  SOSYAL VE EKONOMİK ALGILARININÖLÇÜLMESİ.  ULUSLARARASI SEMPOZYUM GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BOZKIR, 1(9), 1063-1079. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2815343)
 2. AY AHMET,ÖZEL BİLAL (2016).  BOZKIR İLÇESİ TURİZM ALTYAPISI VE YEREL EKONOMİKKALKINMAYA ETKİSİ.  ULUSLARARASI SEMPOZYUM GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BOZKIR, 1(9), 1109-1119. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2815346)
 3. ÖZEL BİLAL,AY AHMET (2015).  KOP Bölgesi İlleri Turizm Faaliyetleri ve Bölge Ekonomisine Katkısı.  Uluslararası III. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1854875)
 4. AY AHMET,ÖZEL BİLAL (2015).  Kop Bölgesi İlleri Turizm Faaliyetleri ve Bölge Ekonomisine Katkısı.  Uluslararası III. Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 584-591. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3411015)
 5. AY AHMET,ÖZEL BİLAL,ALTEL NABEEL (2015).  The Relationship Between R D  Innovation and Economic Growth  Jordan Turkey as an Example.  Third International Conference on “Innovation Economy" (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1855023)
 6. GERÇEKER MUSTAFA,ÖZEL BİLAL,AY AHMET (2014).  Effects of Entrepereneurship on Economic Growth in Turkey  An Emprical Analysis.  Proceedings of the 12th International Academic Conference, 438-451. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1854936)
 7. AY AHMET,ÖZEL BİLAL,GERÇEKER MUSTAFA (2014).  Dünya Turizmindeki Gelişmeler  Bunun Türkiye ve Konya yaYansımaları.  ULUSLARARASI TARİH,  KÜLTÜR, SANAT, TURİZM VE TARIM AÇISINDAN SARAYÖNÜ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1856825)
 8. ÖZEL BİLAL,AY AHMET,GERÇEKER MUSTAFA (2014).  Promoting Sustainable Development  A Case Study Between Turkey and Czech Republic.  Proceedings of the 12th International Academic Conference, 916-916. (Özet Bildiri/)(Yayın No:2816070)
 9. BULUŞ ABDULKADİR,ÖZEL BİLAL,AlTel Nabeel (2013).  Turkey Jordan Economic Relations in the new Era Analyzing of Free Trade Agreement.  First International Conference on Understanding Global Business Environment: Its Economic, Financial, Accounting, Marketing, and IT Dimensions (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:472357)
 10. AY AHMET,ÖZEL BİLAL,AlTel Nabeel (2013).  EFFECTS OF EUROPEAN DEBT CRISIS TO THE ECONOMIES OF TURKEY AND JORDAN.  First International Conference on Understanding Global Business Environment: Its Economic, Financial, Accounting, Marketing, and IT Dimensions (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:471852)
 11. AY AHMET,AlTel Nabeel,ÖZEL BİLAL (2013).  Turkish Experience in Economic Development  Lessons and Over.  First International Conference on Understanding Global Business Environment: Its Economic, Financial, Accounting, Marketing, and IT Dimensions (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:472189)
 12. ÇOBAN ORHAN,NABEEL ALTEL,ÖZEL BİLAL (2013).  The Impact of Energy Prices on the Jordanian Budget Deficit for the Period.  First International Conference on Understanding Global Business Environment: Its Economic, Financial, Accounting, Marketing, and IT Dimensions (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:472475)
 13. AY AHMET,ÖZEL BİLAL (2013).  Bağımsızlık Sonrası Türk Cumhuriyetleri Ekonomilerinde Yabancı Sermaye Belirleyicileri.  ULUSLARARASI EKONOMİ ve HUKUK SEMPOZYUMU Orta Asya Ülkelerinde Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar, 1(1) (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:469690)
 14. KARAÇOR ZEYNEP,ÖZEL BİLAL (2012).  Sustainable Development Crisis Syndrome the World and Turkey after 2007   Konya  Turkey.  1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development, October 11-13, 2012, 1(1), 205-214. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:360349)
 15. AY AHMET,ÖZEL BİLAL (2012).  Poland and Turkey  Comparison of Economic Growth with Sustainable Development.  1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development, October 11-13, 2012, 1(1), 41-58. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:360414)
 1. AY AHMET,ÖZEL BİLAL,GERÇEKER MUSTAFA (2014).  Dünya Turizmindeki Gelişmeler  Bunun Türkiye ve Konya yaYansımaları.  ULUSLARARASI TARİH,  KÜLTÜR, SANAT, TURİZM VE TARIM AÇISINDAN SARAYÖNÜ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1856825)
 2.  

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

 1. Bu Günün Gençleri Yarının Liderleri, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, , 01/09/2014 - 02/12/2016 (ULUSAL)
 2. Konya Amatem’de Tedavi Gören Madde Bağımlılarının Topluma Kazandırılması, Avrupa Birliği, Araştırmacı:ÖZEL BİLAL,Yürütücü:ÇELİK Mehmet Ali, , 20/11/2016 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)
 3. Konya Amatem’de Tedavi Gören Madde Bağımlılarının Topluma Kazandırılması, Uluslararası İkili İşbirliği Programları, Araştırmacı:ÖZEL BİLAL,Araştırmacı:YALÇIN SÜLEYMAN BARBAROS,
 4. Araştırmacı:ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,Araştırmacı:DİLMAÇ BÜLENT,Araştırmacı:KESİCİ ŞAHİN,Araştırmacı:HAMARTA ERDAL,Araştırmacı:BALOĞLU MUSTAFA,Araştırmacı:MIZIRAK ZEKERİYA,Araştırmacı:ARSLAN COŞKUN,Araştırmacı:KARAKUŞ ÖZLEM,Araştırmacı:MERCAN BİROL,Eğitmen:Yeşildaş Beyza,Eğitmen:KAVAKLI Mehmet,Araştırmacı:SEÇİM YILMAZ,Araştırmacı:AK MEHMET, , 20/10/2016 - 06/03/2018 (ULUSLARARASI)
 5. International Social and Economic Research Student Congress, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:ÖZEL BİLAL,Yürütücü:AY AHMET, , 11/09/2017 - 03/11/2017 (ULUSAL)
 6. Sosyo-ekonomik Statü, Değerler ve Akademik Performans: Selçuk Üniversitesi İktisat Öğrencilerine Uygulama, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:AY AHMET,Araştırmacı:ÇEVİK SAVAŞ,Araştırmacı:ÖZEL BİLAL, , 10/08/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
 7. MOTECH, Avrupa Birliği, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi ise), , 01/08/2013 - 31/07/2015 (ULUSLARARASI)
 8. Mevlana Kalkınma Ajansı TR52 11 KIRSAL 01 166 Konya nın Japonya da Tanıtımı Ve Turizm İşbirliği Konya Şubat 2012, Avrupa Birliği, Uzman, , 01/06/2013 - 31/12/2013 (ULUSLARARASI)
 9. Mevlana Kalkınma Ajansı TR52 12 TD01 045 TR 52 Bölgesi İlçeleri Sosyo Gelişmişlik Endeksi Konya Ağustos 2012, Avrupa Birliği, Uzman, , 01/08/2012 - 31/08/2012 (ULUSLARARASI) Histopatolojik İmgelerin Değerlendirilmesinde Örüntü Tanıma Temelli Karar Destek Sistemi, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi-Yüksek Lisans Tez Projesi, FÜBAP-985, Proje Yöneticisi, 2006.
 1. Doğrudan Yabancı Yatırımların Temel Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz: Türkiye Örneği (2018)., ÖZEL BİLAL,  Sage Yayıncılık Reklam Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 136, ISBN:978-605-184-137-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4765756)
 2. Sektörel Yapısıyla Konya İmalat Sanayi Araştırması, Bölüm adı:(Konya Un Sektörü) (2017)., AY AHMET,ÖZEL BİLAL,  Palet, Editör:Ahmet Ay, Savaş Çevik, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 19, ISBN:978-605-2338-07-0, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3573663)            
 3. SEKTÖREL YAPISIYLA KONYA İMALAT SANAYİ ARAŞTIRMASI, Bölüm adı:(KONYA GIDA ÜRÜNLERİİMALAT SEKTÖRÜ) (2017)., MANGIR FATİH,ÖZEL BİLAL,  PALET YAYINLARI, Editör:Prof. Dr. Ahmet AY, Doç. Dr. Savaş ÇEVİK, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-5262-02-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3846917)
 4. Mikro İkitsat Teori ve Uygulamalar, Bölüm adı:(7. Bölüm) (2014)., ÇOBAN ORHAN,ÖZEL BİLAL,ER PERİHAN HAZEL,  Nobel Yayınevi, Editör:Recep KÖK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 624, ISBN:978-605-133-786-9, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1855598)

Amatör Telszclik Belgesi (A Sınıfı) 

Uluslararası Çağrı Kodu TA5OZL