GÖKSEL YIKMIŞ

Arş. Gör. GÖKSEL YIKMIŞ

Unvan : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE

Email : gyikmis@bingol.edu.tr

Dahili : 2296

Oda No : DZ-4


Lisans: Gazi Üniversitesi (2012)

Yüksek Lisans: Birkbeck, University of London (2015) (MEB BURSU İLE)

Tez Adı: Understanding Football Tactics through the Logic of Paradigm Shift

Doktora: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (2020)

Tez Adı: Futbolda Kullanılan Taktik ve Sistemlerin Felsefe ve Bilimsellik Açısından Tahlili (Analysis of Tactics and Systems Used in Football in terms of Philosophy and Science)

The University of Texas at Austin, ESL Course, 2013-2014, ABD (MEB BURSU İLE)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, 2016-2017, Bolu, Türkiye

NVIVO 12, Nitel Veri Analizi Eğitimleri, 2018, Anı Yayıncılık, Ankara, Türkiye

Futbol Antrenörlüğü Kursu,Level-1, 2018, İngiltere Futbol Federasyonu / Londra

Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme, 2019, Anadolu Üniversitesi

                                                                                     

Coğrafya Bölümü -SOS 202- Sosyolojiye Giriş (2020-2021 Bahar Dönemi)

İngilizce (Advanced)

  1. Yıkmış, G. (2021). "The Meaning of the Death of God in Philosophy of Nietzsche", Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), 81, p. 1468-1472. Doi: 10.26449/sssj.3105.

  2. İnce, M., Yıkmış, G. (2021). "Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Dersine İlişkin Görüşleri", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 334-347., Doi: 10.17240/aibuefd.2021.21.60703-813698 (Yayın No: 7002183)

  3. Yıkmış, G. (2021). "Analysis of Paradigm Shift and Irrationality in Thomas Kuhn's Philosophy of Science", Volume-3: Issue- 2 (February)","Addaiyan Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, 3(2), 26-32., Doi: 10.36099/ajahss.3.2.4 (Yayın No: 7002190)

  4. Yıkmış, G. (2020). "Idea of Freedom in Philosophy in the Context of Negative and Positive Freedoms", European Journal of Social Sciences Studies, 5(5), 80-88., Doi: 10.46827/ejsss.v5i5.910 (Yayın No: 7002231)

  5. Yıkmış, G. (2018). "Michel Foucault'da Episteme ve Süreksizlik Kavramlarının İncelenmesi", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 625- 636., Doi: 10.29029/busbed.446850 (Yayın No: 7002244)

  6. Yıkmış, G.(2017)  "Understanding Football Tactics Through the Logic of Paradigm Shift"European Journal of Physical Education and Sport Science, 3(10), 88-114 [Full text online] [PDF]
  1. Yıkmış, G. (2021). "Teknik Direktörlerin Futbolda Kullandıkları Taktik ve Sistemlerin Felsefe ve Bilimsellik Açısından Tahlili", 3. Uluslararası Istanbul Bilimsel Arastırmalar Kongresi. Istanbul, 8-9 Ocak, 2021. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7002297)
  2. İnce, M., Yıkmış, G. (2020). "Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Dersine İlişkin Görüşleri", 1st International Congress of Pedagogical Research(ICOPR 2020)(1) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6522126)
  3. Yıkmış, G., Ece, S. A., ve Çoraklı, E. (2016) "Müzik Öğretmeni Adaylarının Müziğe Bakışlarının Felsefi Olarak Değerlendirilmesi"Müzed Uluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 6-8 Mayıs 2016 / Müzed International 2nd Silk Road Music Conference, Abant Izzet Baysal University, Bolu, May 6-8, 2016 [link]

Uyuşturucu Bağımlısı Yetişkinlerin ve Ailelerinin Rehabilitasyonu ve Topluma Yeniden Kazandırılması, Avrupa Birliği, Araştırmacı: GÖKSEL YIKMIŞ, , 01/09/2016 - 17/07/2019 (ULUSLARARASI)