Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi

Kursun Amacı: Psiko-pedagojik açıdan çocuğu tanımak ve çocuk odaklı yapılan tanılama ve tanıya yön vermek açısından çocuk resim ve çizimlerinin kullanımını açıklamaktır. Dahası çocuk resimlerindeki yansımaların ruh sağlığı çalışanları için ne anlama geldiğini paylaşmak ve resmin analizinde dikkat edilecek odak noktaları anlatmaktır.