IV. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimi

Eğitim Adı

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası-IV

Başvuru Tarihleri

02.01.2020 – 24.01.2020

Başlama-Bitiş Tarihi

27.01.2020 – 05.02.2020

Toplam Eğitim Süresi

80 Saat (40 saat teorik, 40 saat uygulama)

Eğitim Yeri

Teorik                        :Ziraat Fakültesi Konferans Salonu

Uygulama      : Bingöl Üniversitesi Deneysel Araştırma Merkezi

 Kurs Mevzuatı:

Tarım ve Orman bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 2019/03 sayılı genelge ile yayımlanan “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge” esas alınarak düzenlenecektir.

Eğitimin Amacı:

-Bu programın amacı, deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, test, sağlık hizmetleri uygulamaları, eğitim öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde yer alacak kişilerin kullanılacak yöntem ve materyaller ile ilgili etik standartları uygulayabilecek ve etik ilkeler doğrultusunda çalışacak ehliyete sahip olmalarının sağlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

Araştırıcılara Deney hayvanları ile çalışırken uymaları gereken mevzuat, etik kurallar, hayvanların anatomisi, fizyoloji, histolojileri ve biyokimyasal özellikleri gibi derslerin yanı sıra hastalıkları, bakım besleme ve üremeleri ile ilgili bilgiler, temel ve özel çalışma modelleri ile denemelerde uygulanan yöntemler uygulamalı olarak verilecektir.

- Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası eğitim programlarında toplam teorik ve uygulama derslerinin her birinin %80’ine devam etmek mecburidir.

-Kurs sonunda yapılacak teorik ve uygulamalı sınavlarda en az 70 puan almak gereklidir.

Deneyde Kullanılacak Hayvanlar: Fare, Sıçan, Tavşan ve Kobay

Eğitime Kimler Katılabilir:

Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri ile Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, Lisans ve Ön Lisans Öğrencileri

Eğitim Ücreti:

                       

Öğretim Üyeleri ve Diğer Araştırmacılar

Öğr. Gör. / Arş. Gör.

Öğrenci

Çalışan

Çalışmayan

KURUM İÇİ

700 TL

600 TL

600 TL

400 TL

KURUM DIŞI

800 TL

700 TL

700 TL

500 TL

 Başarı Sertifikası: 

Eğitim sonunda başarılı olanlar “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır.

NOT: İlan edilen eğitimin açılması için asgari katılımcı sayısı 20’dir.

BÜSEM yeterli  kayıt olmadığı durumlarda tarihleri erteleme, erkene alma veya programı iptal etme hakkını saklı tutar. 

Başvuru Belgeleri :

  • Başvuru Formu (Sürekli Eğitim Merkezinden temin edilecek)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

(Belgelerinizi belirtilen son başvuru tarihine kadar aşağıdaki adrese elden teslim edebilirsiniz)

Başvuru Yeri: Bingöl Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü(BÜSEM) Enstitüler Binası Giriş Kat.

Tel:(0426)2160012 /5055

E-Posta: surekliegitim@bingol.edu.tr

Web adresi: busem.bingol.edu.tr