MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

MMPI eğitimi, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), psikologlar, ruh sağlığı uzmanları, işe alım süreçlerinde insan kaynakları uzmanları ve silah ruhsatı vb devlet – özel kurum prosedürlerinde oldukça sık kullanılan detaylı bir kişilik testidir. MMPI Eğitimi ile gerek klinik gerek hastane ya da danışmanlık merkezlerinde bu testi uygulayabilecek danışanlarınızın kişilik özellikleri hakkında detaylı bilgi edinebileceksiniz.

MMPI eğitiminin amacı katılımcılara, Minnesota çok yönlü kişilik envanteri testini amacına uygun biçimde kullanma, objektif olarak kişiliğin ve psikopatolojinin ölçülmesi, değerlendirmesi, yorumlanması ve bilgilendirme yapılmasında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ayrıca Minnesota çok yönlü kişilik envanteri eğitimine katılanlar MMPI testini amacına uygun biçimde uygulamayı, sonuçlarını değerlendirmeyi, yorumlamayı ve raporlamayı öğreneceklerdir.

Örgün eğitimde yapılan her türlü çalışma bu online eğitimimizde de yapılacaktır. Eğitim sonunda %90 oranında katılım sağlayan kursiyerlere uygulayıcı eğitim sertifikası verilecektir.

Eğitim Adı

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Kursu

Başvuru Tarihleri

08.02.2021-19.02.2021

Başlama Tarihi

21.02.2021

Kurs Eğitmeni

Öğr. Gör. Mahsum AVCI

Toplam Eğitim Süresi

12 Saat

Eğitiminin Amacı: MMPI Eğitimi kapsamında eğitimde elde edilecek bilgiler doğrultusunda katılımcılara yukarıda yer alan başlıklar çerçevesinde MMPI uygulama, yorumlama ve raporlama becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitime Kimler Katılabilir: Psikiyatrlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri, Farklı lisans mezunu olup PDR veya Klinik Psikoloji alanlarında doktora yapanlar, bu branşlarda eğitimine devam eden son sınıf lisans öğrencileri katılabilir

Eğitim Gün ve Saatler:

21/02/2021 Pazar günü saat 10:00 – 17:00 arası

27/02/2021 Cumartesi günü saat 10:00 – 17:00 arası

Eğitim Ücreti: 250 TL

BÜSEM yeterli  kayıt olmadığı durumlarda tarihleri erteleme, erkene alma veya programı iptal etme hakkını saklı tutar. 

NOT: İlan edilen eğitimin açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.

Başvuru Belgeleri:

  • Başvuru Formu (Sürekli Eğitim Merkezinden temin edilecek)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Başvuru Yeri: Bingöl Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (BÜSEM)

Enstitüler Binası Giriş Kat.

Tel:(0426)2160012/5190

E-Posta: surekliegitim@bingol.edu.tr