Vizyonumuz

Vizyonumuz

  • Bingöl Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜSEM) hedeflerini gerçekleştirirken bazı ilkelere uygun davranmaya dikkat edecektir:
  • Öncelikle, Bingöl Üniversitesi'nde önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek eğitim programlarını düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin, kamu, özel sektör ve Uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak;
  • Bilgi eksikliliğinden kaynaklanan toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek ve bu sorunların giderilmesinde bir eğitim kurumu birimi olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek;
  • Merkezin güvenilirliğini sağlayarak, gerek üniversite içinde, gerekse dışında iyi bir marka (isim) oluşturmasını sağlamak;
  • Üniversite birimleri arasında sürekli eğitim faaliyetlerinde hem rekabetçiliği hem de işbirliğini korumak ve geliştirmek;
  • Sürekli eğitim gelirlerinin birimler arasında ve birimler içinde emek ve katkıya uygun olarak dağıtılmasını gözetmek;