SPSS Eğitimi Kursu

Eğitim Adı

SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi

Başvuru Tarihleri

05.11.2019 – 21.11.2019

Başlama-Bitiş Tarihi

23.11.2019 – 15.12.2019

Kurs Eğitmeni

Prof. Dr. Sait PATIR

Eğitim Ücreti

350 TL (KDV Dahil)

Eğitim Gün ve Saatler

Cumartesi – Pazar saat 13:00 – 17:00 arası

Toplam Eğitim Süresi

32 Saat

 Eğitimin Amacı:

-Eğitim; Lisans ve Yüksek Lisansta okutulmakta olan bilgisayar uygulamalı istatistik eğitimindeki bir çok konuyu kapsamaktadır. Proje, tez ve araştırma yapmak için gerekli olan bütün istatistik konuları düşünülerek bu müfredat hazırlanmıştır.

-Bire bir yönlendirmeler yapılacaktır.

Eğitime Kimler Katılabilir: Yüksek lisans tezi, doktora tezi, dönem içi projeler ve akademik çalışma yapanlar, anket geliştirip veri analizi yapmak isteyenler, şirketlerinde istatistiksel raporlar yazanlar ve istatistik ile veri analizi yapmak isteyenler bu eğitime katılabilir.

Eğitim Ücreti: 350 TL (Üniversitemiz öğrencilerine %15 indirim, Üniversitemiz personeli ve personel eş ve çocuklarına %10 indirim uygulanır.)

Başarı Sertifikası: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, Bingöl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı "SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİ" sertifikası verilecektir.

Eğitimin İçeriği:

 • SPSS Genel Tanıtımı
 • SPSS’te Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi
 • Veri Girişi ve Organizasyonu
 • Örnekleme Seçimi
 • Tanımlayıcı İstatistikler
 • Tablo ve Grafiksel Gösterim
 • Çıkarımsal İstatistik
 • İlişki Analizleri
 • İkili ve Çoklu İlişki Analizi
 • Tek Örneklem T-Testi
 • Bağımsız Örneklem T-Testi
 • Eşleştirilmiş Örneklem T-Testi
 • Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler (Ki-Kare analizleri ve T ve ANOVA analizinin alternatifleri)
 • Korelasyon Analizi
 • Regresyon Analizi
 • Faktör Analizi

NOT: İlan edilen eğitimin açılması için asgari katılımcı sayısı 20’dir.

BÜSEM yeterli  kayıt olmadığı durumlarda tarihleri erteleme, erkene alma veya programı iptal etme hakkını saklı tutar. 

Başvuru Belgeleri :

 • Başvuru Formu (Sürekli Eğitim Merkezinden temin edilecek)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Başvuru Yeri: Bingöl Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü(BÜSEM) Enstitüler Binası Giriş Kat.

Tel:(0426)2160012 /5055

E-Posta: surekliegitim@bingol.edu.tr

Webadresi: busem.bingol.edu.tr