Sıkça Sorulan Sorular

Bingöl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen eğitim programlarına katılmak için herhangi bir ön şart var mıdır?

Eğitim programının amacı ve içeriğine göre değişmekle birlikte Merkezimizce düzenlenen eğitim programlarının çoğuna ilgi duyan herkes herhangi bir ön şart aranmaksızın kabul edilmektedir

Eğitim programlarının gün ve saatleri hakkında bilgi verir misiniz?

Eğitimlerimiz genellikle hafta sonu 13.00-18.00 saatleri ve hafta içi günlerde akşamları 17.30-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilmekle  birlikte, programa katılacakların talebine ve eğitici kadronun akademik yoğunluğuna göre gün ve saatler değişebilmektedir. 

Eğitim programlarınızın açılma sıklığı nedir?

Eğitim programlarımız yeterli katılımcı sayısına (genellikle en az 15 kişi) ulaşıldığı takdirde istenilen sıklıkta açılabilmektedir.

Eğitimler nerede verilmektedir?

Bingöl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi dersliklerinde ve Bingöl Üniversitesine ait tüm derslikelerde

Bingöl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ’ nin yeri nerededir?

AdresBingöl Üniversitesi Enstitüler Binası Giriş Kat, Merkez / BİNGÖL

Eğitimleriniz kimler tarafından verilmektedir?

Eğitici kadromuz, Üniversitemiz akademik birimlerinde görev yapan ve Üniversitemiz dışında alanlarında uzman öğretim elemanlarından oluşmaktadır. 

Eğitimlerimizin açılabilmesi için kaç kişi olması gerekir?

Eğitim programına göre farklılaşmakla birlikte genellikle 15-20 katılımcı ile programlar açılabilmektedir. 

İlgilenmekte olduğum bir programa ön kayıt nasıl yaptırabilirim?

Sürekli Eğitim Merkezine bir dilekçe ile başvuru yapıp ilgili kurs hakkında kayıt yaptırabilir veya telefonla arayıp kayıt yaptırılabilir.

İlgilenmekte olduğum bir programa kesin kayıt nasıl yaptırabilirim?

Kesin kayıt için Merkezimiz Ofisi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. 

Eğitimleriniz ücretli mi?

Merkezimizce düzenlenen tüm eğitim programları ücretlidir.

 Ödeme nasıl yapılıyor? Taksitle ya da kredi kartı ile ödeme yapma imkânı var mı?

 Eğitim bedeli elden teslim alınmaktadır ve bazı kurslar için taksit imkanı sunulabilir. Kredi kartı kullanılmamaktadır.

İndirim yapılabiliyor mu?
- Bingöl Üniversitesi öğrencilerine % 15, 
- Bingöl Üniversitesi personellerine ve personel eş ve çocuklarına % 10 indirim uygulanır. 
İndirimlerden faydalanabileceği belirtilmiş olan kişiler, durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla indirimden yararlanabilmektedir.

 

Eğitimleriniz de devam zorunluluğu var mı?

Katılımcılar aşağıda belirtilen kursa devam koşullarını yerine getirmekle yükümlüdürler.
a) Katılımcılar, kurs sonunda belge alabilmek için teorik kursların/derslerin en az % 70’ine, pratik kursların/derslerin en az % 80’ine devam etmekle yükümlüdürler. Sertifika programlarının en az % 80’ine devam edilmesi zorunludur.
b) Kursa devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. 
c) Yukarıda belirtilen şekillerde kursa devam etmeyen katılımcıya herhangi bir belge verilmez. 
ç) Kayıt yaptırmayanlar kurs programına katılamazlar.

Eğitim sonunda herhangi bir belge veriliyor mu?

  1. a) Merkez tarafından düzenlenen herhangi bir kursa belirtilen süre içinde katılarak devam koşullarını yerine getiren katılımcılara kursun adı belirtilerek Katılım Belgesi verilir. 
    b) Sertifika Programı şeklinde açılmış olan kurslara devam ederek başarı ile tamamlayan katılımcılara, kursun adı belirtilerek “Sertifika” verilir. 
    c) Sertifika Programı sınavlarında başarılı olamayan, ancak gerekli diğer yükümlülükleri yerine getirmiş katılımcılara, sadece kursa devam ettiklerini belirtir “Katılım Belgesi” verilir. 
    ç) Sertifika ve Katılım Belgesi dışında Merkez tarafından verilebilecek yeterlilik ve başarı belgesi gibi belgelendirme talepleri Yönetim Kurulunca incelenerek karara bağlanır.

 

Sertifika sınavı hakkında bilgi verir misiniz?

  1. a) Sertifika Programı şeklinde açılmış olan kurslara devam ederek başarı ile tamamlayan katılımcılara, kursun adı belirtilerek “Sertifika” verilir. 
    b) Sertifika Programı sınavlarında başarılı olamayan, ancak gerekli diğer yükümlülükleri yerine getirmiş katılımcılara, sadece kursa devam ettiklerini belirtir “Katılım Belgesi” verilir.

Eğitimlerin sonunda staj ve/veya iş imkânı veriliyor mu?

 Eğitimlerimiz sonunda staj ve/veya iş imkânı verilmemektedir.